Η Ομορφιά των Μαθηματικών – Σε Εικόνες

Η Ομορφιά των Μαθηματικών – Σε Εικόνες

Οι ζώνες Brillouin ενός τετράγωνου κρυσταλλικού πλέγματος σε δύο διαστάσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν την ανάλυση των κυμάτων που διαδίδονται μέσω του κρυστάλλου. Εικόνα: R R Hogan, Πανεπιστήμιο του Cambridge. Φωτογραφία